Keramiek / SolGel

Het betreft hier een keramische folie gebaseerd op silicium of titanium precursoren.

Ze hebben een uitstekende weerstand en laten toe een zeer glad oppervlak te verkrijgen wat essentieel is in vele toepassingsdomeinen: glijding- anti-slijtage, luchtsnelheid bij turbines, etc

Uitleg proces

De sol-gel (of solution-gelification) processen laten toe om zonder beroep te doen op fusie, glasachtige materialen te produceren die door polymerisatie (en indien nodig thermische herbehandeling) eventueel microporeus tot macroporeus kunnen zijn.

Het glas wordt geproduceerd vanaf een vloeibare siliciumoplossing (dat hhierna een colloidaal mengsel vormt) en andere chemische elementen (soda, kalk, magnesium …) en katalysatoren (of in een gehomogeniseerd milieu via ultrageluid (sonochemie) en/of verwarmd door microgolven).

Deze materialen worden gegroepeerd onder de verzamelnaam «sol-gel proces».

Door deze methodes beschikken we over massieve materialen, die vooral goed geschikt zijn voor het realiseren van folies en coatings ( bv voor de behandeling van een oppervlakte in glas, metaal of plastiek ( vb: anti-corrosie film, anti-UV, vuilwerend, anti-slijtage of nog de behandeling anti-krassen en/of «antireflectie» van zonnebrilglazen en andere glazen of plastic, eventueel tweezijdig).

Naast het feit dat ze zuivere inorganische materialen vervaardigen, zijn ze ook geschikt voor de synthese van hybride organominerale glazen. D precursoren bestaan voor een groot aantal metalen, metalloiïden en niet-metalen.

Ze zijn ofwel vloeibaar ofwel vast, en in het laatste geval zijn ze voor het merendeel oplosbaar in de gebruikelijke solventen. Het is dus mogelijk om homogene mengelingen van monomeren of oligomeren te bereiden.

SolGel

Niet aangebrachte Sol Gel

SolGel

Keramiek